รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านโพนจาน
89 หมู่ที่ 10 ถนนกุสุมาลย์ - ท่าอุเทน บ้านโพนเจริญ   ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
เบอร์โทรศัพท์ 042-595219
Email : banphonchan.nkp@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :