กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ คำมุงคุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิริพร แต้มกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2