คณะผู้บริหาร

นายกฤษณะ นิคำ โทร.091-0615436
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลัดดาวรรณ ว่องไว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา