กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศศิธร กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัทธมนวรรษ วรกา
ครู คศ.1

นางสาวอภัย สายสมุทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธนพร เหล่าพัดมา
ครูอัตราจ้าง