สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 
       เป็นกรอบวงกลมซ้อนกัน  2   วงล้อมรอบอักษรย่อ  พ.จ. มีดอกจานอยู่ตรงกลาง   เปล่งรัศมี 5 แฉก ในกรอบวงกลม 
ด้านบนเป็นคติพจน์  ของโรงเรียน   ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

                                                   

ดอกจาน    หมายถึง  ความพยายาม  ความอดทน  ความแข็งแกร่ง 

    รัศมี  5 แฉก   หมายถึง แสงสว่างส่องสว่าง ไปยัง 5  หมู่บ้าน