ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนัเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,21:40  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต2 กิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,16:40  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ฉิมแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,15:52  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 โครงงานคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ นิคำ โทร.091-0615436
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:22  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลโล่ระดับประเทศการประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ นิคำ โทร.091-0615436
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:21  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2559 รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายกฤษณะ นิคำ โทร.091-0615436
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:20  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ ๓-๔ (ระดับจังหวัด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,08:59  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยสรภัญญะ ช่วงชั้นที่ ๓-๔ (ระดับจังหวัด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,08:57  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัดตัวแทนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประกวดระดับภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,08:56  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรม (ระดับภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรพร เชื้อสุก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,08:55  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..